Cum să obţin autorizarea unui atelier de montaj GPL?

Locul unde aflăm lucruri utile, privind atât partea electrică cât şi partea mecanică.
Post Reply
User avatar
tataieee
Administrator
Posts: 3848
Joined: 17 Sep 2014, 17:52
Nume Real: Alexandru Costin
Nivel cunoştinţe IT: 10
Location: Giurgiu; România
Contact:

22 Oct 2014, 21:05

Pe lângă reglementările menţionate la autorizarea unităţilor service, odată cu dezvoltarea reţelei de staţii de alimentare GPL(skid-uri) în România şi a noilor condiţii create de Regulamentul nr 67 ECE-ONU - seria de amendamente 01, au fost elaborate şi aprobate prin OMT nr. 229/08.09.2003 [...]


Image
Unde mă prezint?
Agentul economic (în continuare "solicitant"), se prezintă la Reprezentanţa RAR din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea (pentru Bucureşti la sediul RAR din Calea Griviţei nr. 391A, Departamentul RAR-OCS), exprimându-şi intenţia de a solicita autorizarea.


Ce acte îmi trebuie?

Personalul RAR desemnat pentru activitatea de autorizări agenţi economici va pune la dispoziţia solicitantului "Opisul dosarului cu documentele de autorizare ateliere montaj GPL", oferind toate informaţiile necesare. Documentele ce vor fi depune în dosar sunt:
- Cerere-tip de evaluare GPL auto - formular tipizat;
- Chestionar de autoevaluare GPL auto - formular tipizat, împreună cu toate anexele prevăzute la acesta (organigramă, planul atelierului etc.);
- Copie a statutului societăţii - cu obiect de activitate "reparare şi întreţinere auto";
- Copie a certificatului de înmatriculare a societăţii şi Anexă acestuia cu avizele pentru activitatea desfăşurată în punctul de lucru;
- Copie a certificatului de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului;
- Copie a certificatului/certificatelor de conformitate privind echiparea autovehiculelor. Pentru solicitanţii care nu sunt titulari de certificat de conformitate - se anexează dovada dreptului de utilizare a licenţei/licenţelor de montaj (contract, protocol);
- Copii ale atestatelor de instruire a personalului atelierului în vederea efectuării lucrărilor de montare/revizie/reparare a instalaţiei GPL, eliberate de producătorul instalaţiei sau de reprezentantul acestuia în România;
- Declaraţia conducerii privind personalul responsabil pentru asigurarea calităţii procesului de montaj.

NOTE:
1. Cererea şi chestionarul de autoevaluare, împreună cu Reglementările RNTR-6 şi RNTR-9 se pot procura contra cost de la Reprezentanţa RAR;
2. Dotarea minimală a atelierului se indica în ANEXA nr. 5 la reglementările RNTR-6;
3. Odată cu prezentarea la Reprezentanţa RAR a dosarului de autorizare, se procedează la încheierea unui contract de autorizare şi supraveghere anuală;
4. Auditul de evaluare a capabilităţii tehnice se va efectua la o data stabilită de comun acord cu solicitantul;
5. Pe baza analizării rezultatelor auditului efectuat se va propune acordarea/neacordarea autorizaţiei;
6. Anual se efectuează audituri de supraveghere pentru verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare.

După prezentarea dosarului de autorizare GPL completat corespunzător, urmează aceleaşi etape enumerate anterior, la autorizarea unităţilor service auto.

Autorizaţia, valabilă în condiţiile de menţinere a capabilităţii tehnice iniţiale, confirmate prin audituri de supraveghere, poate fi extinsă/restrânsă/suspendată/anulată.

Periodic (1-3 luni), Administratorul Bazei de date extrage din baza de date Lista Atelierelor de montaj GPL în vederea publicării în Revistă Auto test.

Din partea RAR-OCS pentru toate informaţiile referitoare la activitatea de autorizare a atelierelor de montaj/revizii/reparaţii ale instalaţiilor GPL pe autovehicule va sta la dispoziţie dr. ing. Ion RADU la tel. 021/202.70.42.
Image

Model de etichetă de marcaj pentru vehiculele
care funcţionează şi cu combustibil GPL
Sursa : rarom
*Email: w.tataieee@gmail.com
*PayPal: w.tataieee@yahoo.com
Post Reply

Return to “Tutoriale / Documentaţii Auto”