Reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere

» Legi, probleme cu politistii, noi reglementari, CASCO, Leasing, TAXE, .etc
Post Reply
User avatar
Sinad™
Membru VIP
Posts: 44
Joined: 18 Sep 2014, 15:34
Nume Real: Daniel.S

04 Dec 2014, 20:49

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se reduce la 30 de zile conform art. 221 al.1 din R.A.O.U.G. 195/2002 republicat, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
 • a fost declarat admis la testul de verificare a regulilor de circulaţie (până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie);
 • a obţinut permis de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei;
 • nu a mai beneficiat de o astfel de măsura în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare;
 • în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţionala complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.
Cererea necesară va fi depusă şi înregistrată la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, având anexate următoarele documente:
 • o copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei;
 • o copie a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere;
 • o copie după chitanţa de achitare a amenzii;
 • o copie a BI/CI.
Conducătorii de autovehicul NU beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
 • perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
 • a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
 • a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
 • sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
Post Reply

Return to “Legislatie rutiera”