Autorizatia provizorie de circulatie pentru auto neinmatriculat

» Legi, probleme cu politistii, noi reglementari, CASCO, Leasing, TAXE, .etc
Post Reply
User avatar
Sinad™
Membru VIP
Posts: 44
Joined: 18 Sep 2014, 15:34
Nume Real: Daniel.S

04 Dec 2014, 20:43

Documentele necesare eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, pentru un autovehicul care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania
  • cererea solicitantului;
  • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia;
  • dovada de plată a taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;
  • copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
  • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau, în cazul persoanei juridice, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
  • dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;
  • dovada de plată a contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie;
  • copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.
Post Reply

Return to “Legislatie rutiera”